Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d. dio je Merkur Versicherung AG koncerna. Sjedište grupe se nalazi u Grazu, a svoja društva kćeri ima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

U Merkur osiguranju usmjereni su ka pružanju najbolje usluge i zaštite pojedincu, obitelji te poduzećima i kolektivima kroz osiguranje zdravlja, života i imovine naših klijenata. Posebnu pažnju pridaju redovitom kontaktu s osiguranicima, a inovativni proizvodi omogućuju da njihovi klijenti budu najbolje osigurani, dok je fleksibilnost jamac obostranog trajnog zadovoljstva.

Merkur osiguranje članovima sindikata te njihovim supružnicima i djeci omogućava ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja po posebnoj cijeni od 52 kune (6,90 EUR*) mjesečno.

Merkur osiguranje d.d. dio je Merkur Versicherung AG koncerna. Sjedište grupe se nalazi u Grazu, a svoja društva kćeri ima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

U Merkur osiguranju usmjereni su ka pružanju najbolje usluge i zaštite pojedincu, obitelji te poduzećima i kolektivima kroz osiguranje zdravlja, života i imovine naših klijenata. Posebnu pažnju pridaju redovitom kontaktu s osiguranicima, a inovativni proizvodi omogućuju da njihovi klijenti budu najbolje osigurani, dok je fleksibilnost jamac obostranog trajnog zadovoljstva.

Merkur osiguranje članovima sindikata te njihovim supružnicima i djeci omogućava ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja po posebnoj cijeni od 52 kune (6,90 EUR*) mjesečno.

Uz to, svi osiguranici koji ugovore Merkurovu policu dopunskog osiguranja, ostvaruju i popuste kod bonus partnera kroz Merkur aplikaciju te popust od 10% prilikom ugovaranja health4me Premium dodatnog zdravstvenog osiguranja. Više detalja o cijeloj ponudi pogledajte u Letku.

Kontakt za ugovaranje osiguranja:

Katica Igrec, VIP zastupnik

katica.igrec@merkur.hr

099 497 8822

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja