Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

O sindikatu

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA

KONTAKT:

Draškovićeva 7

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 4811 411
Fax: +385 1 4883 605
E-mail: hssms-mt@hssms-mt.hr

Predsjednica Glavnog Vijeća: Anica Prašnjak, bacc.med.techn.

Predsjednica sindikata: Brankica Grgurić, dipl.med.techn.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja