Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Tijela Sindikata

Skupština

Članovi Skupštine Sindikata:

IME I PREZIME:                                  PODRUŽNICA (BR.)

1. Mikulić Radmila                             SB KRAPINSKE TOPLICE (1)

2. Kovačić Zdenka                             SB ZA PLUĆNE BOLESTI (3)

3. Ivšak Robert                                   KBC SESTRE MILOSRDNICE (4)

4. Mirković Tamara                           OB SISAK (5)

5. Jakšić - Rupčić Grozdana           DZ IVANIĆ GRAD (6)

6. Sičanica Ivan                                 OB VUKOVAR (7)

7. Valenčak Suza                               DZ ZAGREB ZAPAD (8)

8. Vrbek Petra                                   PB JANKOMIR (12)

9. Detelić Martina                            VELIKA GORICA (13)

10. Suvajac Antonija                       OGULIN (14)

11. Bilić Jelena                                  DZ ZAGREB-ISTOK (15)

12. Britvar Iris                                   SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC (16)

13. Antolić Danijela                         KB MERKUR (17)

14. Petanjek Damir                         ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA (18)

15. Režić Jadranka                          DZ SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE (19)

16. Sambol Ljiljana                         OB KOPRIVNICA (20)

17. Ćulumović Marko                     OB KOPRIVNICA ZHM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (20)  

18. Međimorec Marina                  OB KOPRIVNICA DZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (20)

19. Subić Dajana                             ZADAR (21) -zakup

20. Ćupić Dragana                         ZADAR (21) - OB Zadar

21. Pupovac Melinda                      ZADAR (21) -DZ Zadar

22. Čačić Antun                               ZADAR (21)-ZHM Zadar

23. Jurlina Vesna                             ZADAR (21) -PB Ugljan

24. Čižmek Emanuela                   ZADAR (21)-SB Biograd na moru

25. Miškulin Gordana                    KBC ZAGREB (22)

26. Grgurić Brankica                     KB SVETI DUH (23)

27. Šajnić Andreja                          KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI  JORDANOVAC (24)

28. Majurec Mirjana                      KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE PETROVA (25)

29. Brico Katica                              KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU (27)

30. Kolak Zrinka                            DB SREBRNJAK (28)

31. Frobe Sausan                           STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA (31)

32. Gavić Lidija                              OSIJEK (32)

33. Zaninović Nataša                   DZ ZAGREB CENTAR (33)

34. Miletić Zdravko                     SLAVONSKI BROD (34)

35. Katić Irena                               SLAVONSKI BROD (34) - DZ

36. Požega Davor                         SLAVONSKI BROD (34) - ZZJZ

37. Žanko Dušan                          SLAVONSKI BROD (34) - ZHM

38. Hozmec Blažić Vesna           ČAKOVEC (36)

39. Plazanić Ankica                        DZ MAKSIMIR (37)

40. Martinović Puljević Gordana       KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI (38)

41. Smajo Marina                           CENTAR STANČIĆ (39)

42. Krucki Sanja                             PAKRAC (40)

43. Žamarija Vladimir                  KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI KLAIĆEVA (41)

44. Gluščić Ivana                            DZ SAMOBOR (42)

45. Golubiček Blaženka               SRČANA POLIKLINIKA (44)

46. Deković Silvana                      OB ŠIBENIK (46)

47. Tarle Danijela                         OB ŠIBENIK(46) - DZ Drniš

48. Placento Harolt                      OŽB NAŠICE (47)

49. Gulija Maja                                 OB ZABOK (48)

50. Kucljak Gordana                         VINKOVCI (50)

51. Pili Željko                                   KLINIKA ZA TUMORE (51)

52. Suton Ivana                                KB DUBRAVA (54)

53. Gretzer Tomislav                           OŽB POŽEGA (55)

54. Jambrišak Marica                        DZ ZAPREŠIĆ (56)

55. Brdek Kata                                 SB GOLJAK (57)

56. Večerin Ivan                               OB DUBROVNIK(58)

57. Gligora Irena                              USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI (59)

58. Rožman Josipa                            OB KARLOVAC (61)

59. Vuković - Hoić Vlasta                   OB VARAŽDIN (62)

60. Bračko Ivica                                DZ VARAŽDIN (66)

61. Šarić Krešimir                             DZ POREČ (67)

62. Drobec Draženka                         NPB POPOVAČA(69)

63. Alebić Lidija                                 OB KNIN (71)

64. Bunčić Tena                                 DZ VALPOVO (72)

65. Lukačić Srećko                             DZ NAŠICE (73)

66. Brbović Tatjana                             DZ SLUNJ (77)

67. Rudić Nevenka                              DZ KAŠTELA (78)

68. Kovačić Dunja                               SB STUBIČKE TOPLICE (79)

69. Iličić Tamara                                  DZ ŽUPANJA (80)

70. Mičić Jasenka                                 DZ RIJEKA (81)

71. Kurtanjek Vilmica                           PB VRAPČE (82)

72. Žilić Ružica                                    SB LIPIK (83)

73. Vuglovečki Vedran                          BOLNICA KLENOVNIK (84)

74. Matošić Tomislav                            PB RAB (85)

75. Bilić Joško                                      ZHM SPLIT (88)

76. Marin Prižmić Iris                            KBC SPLIT (89)

77. Lipovac Krunislav                            DARUVAR (91)

78. Vargović Damir                               OB VIROVITICA (93)

79. Glas Vesna                                     DZ KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE (94)

80. Pekić Zrinka                                   SB DUGA RESA (98)

81. Janković Danijela                            KUTINA (99)

82. Sokić Tomislav                               OB NOVA GRADIŠKA (100

83. Vučić Gordana                                DZ BELI MANASTIR (102)

84. Aničić Ksenija                                 PZZ OSIJEK (103)

85. Bajan Antun                                   HMP OBŽ (104)

86. Petrić Kristina                                 SB NOVI MAROF (108)

87. Bakić Bojan                                    OB BJELOVAR (109)

88. Brenko Svetlana                             OB PULA (110)

89. Pezelj Josip                                    OB GOSPIĆ (112)

90. Androić Pašalić Mihela                     KBC SESTRE MILOSRDNICE (4)

91. Grbešić Zlatan                                DZ POREČ (67)

92. Šinjak Zoran                                  OB ZABOK (48)

93. Vujević Mladenka                           DZ SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE (19)

94. Zetović Lidija                               VINKOVCI (50)

95. Ćuk Vesna                                   KBC SESTRE MILOSRDNICE (4)

96. Farkaš Dijana                              OŽB ČAKOVEC (36)

97. Jurković Vesna                            OB SLAVONSKI BROD (35)

98. Pedišić Sandra                             KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE - KBC ZAGREB (25)

Glavno vijeće

Članovi VI. saziva Glavnog vijeća HSSMS MT:

 1. Androić Pašalić Mihela - KBC Sestre milosrdnice
 2. Ćupić Dragana -  Zadar
 3. Deković Silvana - OB Šibenik
 4. Gavić Lidija - KBC Osijek
 5. Grbešić Zlatan - Poreč
 6. Hozmec Blažić Vesna - Čakovec
 7. Lipovac Krunislav - DZ Daruvar
 8. Matošić Tomislav - PB Rab
 9. Miletić Zdravko - OB Slavonski Brod
 10. Mirković Tamara - OB Sisak
 11. Miškulin Gordana - KBC Zagreb
 12. Livak Nela - OŽB Požega
 13. Pezelj Josip - Gospić
 14. Placento Harolt - OŽB Našice
 15. Rožman Josipa - OB Karlovac
 16. Sambol Ljiljana - OB Koprivnica
 17. Suton Ivana - KB Dubrava
 18. Šinjak Zoran - OB Zabok
 19. Vargović Damir - OB Virovitica
 20. Večerin Ivan - OB Dubrovnik
 21. Vujević Mladenka - DZ SDŽ
 22. Vuković Hoić Vlasta - OB Varaždin
 23. Zetović Lidija - Vinkovci

Predsjedništvo

Na sastancima Predsjedništva uz članove Predsjedništva nazočni su Predsjednik Sindikata, Predsjednik Glavnog vijeća i Stručna služba. Pravo glasa pri odlučivanju imaju članovi Predsjedništva te Predsjednik Sindikata i Predsjednik Glavnog vijeća.

Članovi VI. saziva Predsjedništva HSSMS MT:

1. Ćuk Vesna - KBC Sestre milosrdnice
2. Farkaš Dijana - OŽB Čakovec
3. Jurković Vesna - OB Slavonski Brod
4. Kucljak Gordana - Vinkovci
5. Marin Prižmić Iris - KBC Split
6. Martinović Puljević Gordana - Klinika za infektivne bolesti   
7. Sambol Ljiljana - OB "Dr. T. Bardek" Koprivnica
8. Pedišić Sandra - Klinika za ženske bolesti i porode
9. Subić Dajana - Zadar
10. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar

 

Nadzorni odbor

Članovi VI. saziva nadzornog odbora Sindikata

1. Bilić Joško   - HMP Split 

2. Đurić Ružica - OB Vukovar

3. Oštarjaš Stjepan - Bolnica Klenovnik

4. Kolak Zrinka - DB Srebrnjak

5. Golubiček Blaženka - Srčana poliklinika

 

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja