Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. jedna od vodećih banaka u Republici Hrvatskoj te jedna od najvećih pružatelja financijskih usluga u srednjoj i istočnoj Europi te je dio međunarodne Erste Group.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. jedna od vodećih banaka u Republici Hrvatskoj te jedna od najvećih pružatelja financijskih usluga u srednjoj i istočnoj Europi te je dio međunarodne Erste Group.

U svom poslovanju banka je prvenstveno usmjerena na građanstvo te malo i srednje poduzetništvo, no i na velike partnere s kojima posluje u regijama u kojima je snažno prisutna - Rijeci, Zagrebu i Bjelovaru.
Banka se posebno ističe inovativnošću i brigom za klijente, a ujedno kontinuirano radi na proširenju usluga za klijente kao i stalnom podizanju razine kvalitete.

Za članove HSSMS MT Erste banka nudi pogodnosti pri korištenju financijskih usluga.

U nastavku možete preuzeti letak pogodnosti koji detaljno opisuje ponudu za članove HSSMS MT.

Erste letak pogodnosti za članove HSSMS MT

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja