Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Dalmatinski sirevi d.o.o.

Dalmatinski sirevi d.o.o. u svojoj ponudi sireva i mliječnih proizvoda članovima HSSMS MT nude povoljne cijene proizvoda.

Dalmatinski sirevi d.o.o. u svojoj ponudi sireva i mliječnih proizvoda članovima HSSMS MT nude povoljne cijene proizvoda.

U ponudi proizvoda nude tri paketa proizvoda, a u nastavku možete preuzeti ponudu proizvoda.

Kontakt osoba: Jurica Dadić, jurica.dadic@dalmatinskisirevi.hr

Dalmatinski sirevi- ponuda za HSSMS MT

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja