Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Croatia banka

Croatia banka – povoljniji uvjeti kreditiranja za članove Sindikata HSSMS MT i Croatia banka sklopili su poslovnu suradnju u cilju pružanja usluga kreditiranja članova Sindikata po povoljnijim uvjetima u odnosu na redovne uvjete.

Croatia banka – povoljniji uvjeti kreditiranja za članove Sindikata HSSMS MT i Croatia banka sklopili su poslovnu suradnju u cilju pružanja usluga kreditiranja članova Sindikata po povoljnijim uvjetima u odnosu na redovne uvjete.

Croatia banka je u 100% državnom vlasništvu RH te iz tog razloga cilj poslovanja jest da banka pomogne ljudima.

Sve zainteresirani mogu se obratiti kontakt osobi Vukelić Marina - marina.vukelic@croatiabanka.hr

U nastavku možete pročitati više o pogodnostima Croatia banke.

Ponuda za članove HSSMS MT

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja