Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Backo mini express - muzej vlakića

Backo mini express - muzej vlakića

Muzej vlakića – Backo mini express koji je postavio najveću maketu željeznice u jugoistočnoj Europi, za članove sindikata nudi 10% popusta na cijenu svih ulaznica (dječja, odrasla, obiteljska).

Backo mini express - muzej vlakića

Muzej vlakića – Backo mini express koji je postavio najveću maketu željeznice u jugoistočnoj Europi, za članove sindikata nudi 10% popusta na cijenu svih ulaznica (dječja, odrasla, obiteljska).

Maketa je plod dugogodišnjeg marljivog i napornog rada kojim je postavljen umanjeni svijet željeznice, cesta, vozila, ljudi, Zagreba i ostalih gradova kroz koje putuju vlakovi.

Muzej se nalazi u Gundulićevoj 4 u Zagrebu.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja