Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

APIOS d.o.o., OMW

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara sklopio je poslovnu suradnju sa APIOS d.o.o., OMW brand partnerom prema kojoj članovi Sindikata ostvaruju popuste na OMW benzinskim crpkama putem A-CARD BONUS kartice.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara sklopio je poslovnu suradnju sa APIOS d.o.o., OMW brand partnerom prema kojoj članovi Sindikata ostvaruju popuste na OMW benzinskim crpkama putem A-CARD BONUS kartice.

Popust se ostvaruje na slijedeći način:

- prije izdavanja računa potrebno je obvezno djelatniku prodaje naglasiti da ostvarujete pravo na popust kao član HSSMS-MT-a

- obvezno je predočiti osobnu iskaznicu i i člansku iskaznicu Sindikata, budući da u suprotnom popust neće biti odobren

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja