Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.10.2009.

PRIOPĆENJE SINDIKALNIH SREDIŠNJICA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Sindikalne središnjice upozorile su da više ne mogu sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća, jer se ne poštuju osnovni principi socijalnog dijaloga i partnerstva, niti u izradi Socijalnog sporazuma, jer njihovi argumenti nemaju istu težinu kao argumenti poslodavaca ili Vlade.

Sindikati ne mogu dozvoliti daljnje urušavanje radničkih prava, pa kad to ne mogu kroz socijalni dijalog, moraju kroz prosvjede, kaže se u priopćenju koje je potpisala trenutna koordinatorica pet središnjica Ana Knežević.

Time su sindikati odgovorili na Vladin poziv da se vrate pregovorima sa socijalnim partnerima.

priopćenje sindikalnih središnjica