Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
04.03.2010.

PITALI STE O KONCESIJAMA…

Zbog velikog broja upita o koncesiji primarne zdravstvene zaštite u nastavku vam donosimo pregled najčešćih pitanja i odgovora na iste.

...pregled pitanja...