Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
07.01.2010.

OSVRT NA ODRŽANE TRIBINE SINDIKATA

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara u studenom 2009. godine započeo je sa održavanjem jednodnevnih edukacijskih tribina u cilju  informiranja i savjetovanja članstva.  

Tribine su održane u Županji 05. studenog 2009. godine u restoranu «Sava», u Vinkovcima 19. studenog 2009. godine u Općoj bolnici Vinkovci, u Vukovaru 26. studenog 2009. godine u Općoj bolnici Vukovar, u Lipiku 3. prosinca 2009. godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik i u Pakracu 4. prosinca 2009. godine u Općoj županijskoj bolnici Pakrac.

...bilješka...

...slike...