Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Glasnik HSSMS - MT, srpanj 2023.
  03.07.2023.

Glasnik HSSMS - MT, srpanj 2023.

Poštovani članovi sindikata,

u nastavku možete preuzeti Glasnik Sindikata gdje smo istaknuli najvažnije događaje i aktivnosti Sindikata do srpnja 2023.

Prvu polovicu godine obilježila su mirna okupljanja, odnosno prosvjedi.
Također, u ovom broju Glasnika posvetili smo više pozornosti pravnoj tematici koja je od velike važnosti za naša radnička prava.

Stoga, s obzirom na brojne aktivnosti u našem radu kao i novosti koje se odnose na pravne aspekte radničkih prava odlučili smo Vam ukratko i jasno sažeti u Glasnik kako bi bili upućeni u rad vašeg sindikata.

Glasnik 13. srpanj 2023.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja