Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
03.05.2012.

Zašto još nema povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora?

Ponukani velikim brojem upita naših članova i nezadovoljstvom, iz razloga što Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora još ne postoji, ovdje objavljujemo pravi razlog tomu što odredbe Kolektivnog ugovora koje se pokazuju dvojbenima, još uvijek nemaju svoje tumačenje.

Budući da se Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva primjenjuje već duže od pola godine, pojavile su se i neke dvojbe oko njegovih odredbi i neka pitanja koja je potrebno protumačiti. Jedino tijelo koje je ovlašteno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora jest Zajedničko povjerenstvo za tumačenje, koje je prema čl. 20. Kolektivnog ugovora, dužno dati tumačenje u roku od 60 dana od primitka zahtjeva. Prema tomu, Povjerenstvo je trebalo biti osnovano najkasnije 60 dana od potpisivanja Kolektivnog ugovora, a za slučaj da se odmah pojave kakve nejasnoće.

Kako je u međuvremenu došlo do promjene vlasti i promjene ministra, prošlo je i više mjeseci otkako je Kolektivni ugovor stupio na snagu, a da Povjerenstvo još nije osnovano.

Predstavnici sindikata koji su potpisali Kolektivni ugovor (Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatski liječnički sindikat i Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske) uputili su Ministarstvu zdravlja požurnicu za osnivanje Povjerenstva, još 26. ožujka ove godine.

...Požurnica...

Odgovor ministra Rajka Ostojića uslijedio je već 4. travnja ove godine, a iz istoga je postalo sasvim jasno da, ako Ministarstvo već nema mogućnosti ukinuti Kolektivni ugovor, onda će ga nastojati nepoštivati koliko god je to moguće.

...Odgovor ministra Rajka Ostojića...

Budući da su stavovi koje je ministar iznio u svom dopisu protivni načelima kolektivnog pregovaranja, a isti izravno i krše odredbe Kolektivnog ugovora (kojemu je ipak jedan od potpisnika Vlada RH), zajedno s ostalim sindikatima potpisnicima odmah smo reagirali i uputili ministru očitovanje na njegov dopis u kojemu se ukazuje na neke netočnosti i protupravnost takvih odluka.

...Očitovanje sindikata na ministrov dopis...

Do danas, još uvijek čekamo ministrov odgovor, a o mogućem osnivanju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora još nema ni riječi. Ministarstvo zdravlja je ovim pokazalo jasan stav prema zaposlenicima u sustavu javnog zdravstva i kakav plan ima za prava koja zaposlenici u zdravstvu ostvaruju.

Budući da naš Kolektivni ugovor nije osporen na sudu (što je očito u Ministarstvu bilo očekivano, a o čemu smo već prije pisali) od strane Vlade RH nastojati se otežati njegova primjena, na način da Vlada ne daje svoje predstavnike u Zajedničko povjerenstvo, a bez kojih se Povjerenstvo ne može ni sastaviti.

HSS MS-MT neće odustati od nastojanja da se Zajedničko povjerenstvo što prije osnuje i započne s radom na način kako je to Kolektivnim ugovorom propisano.