Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
06.09.2013.

Vlada ne može zakonito uvesti radnu obvezu!

Budući da su se posljednjih dana kroz medije počela pojavljivati nagađanja o tome hoće li Vlada liječnicima i medicinskim sestrama/tehničarima uvesti radnu obvezu i na taj način spriječiti štrajk u zdravstvu, ovim putem obavještavamo sve naše članove i ostale radnike u ustanovama u kojima se štrajk organizira kako Vlada nema zakonske mogućnosti uvesti radnu obvezu i na taj način spriječiti održavanje štrajka.

Štrajk je jedno od osnovnih radničkih prava i trenutno važeći Zakon o radu određuje uvjete koje je potrebno ispuniti kako bi se isti smatrao zakonitim. Naš sindikat je zajedno s Hrvatskim liječničkim sindikatom već ispunio sve uvjete koji su Zakonom i kolektivnim ugovorom predviđeni, a budući da kolektivni spor s Vladom i dalje postoji, štrajk je u potpunosti zakonito sredstvo kojim radnici mogu tražiti zaštitu svojih gospodarskih i socijalnih interesa.

Zakon o radu (čl. 284.) određuje da će se štrajk u javnim službama urediti posebnim zakonom, no takav zakon još uvijek nije donesen, pa za pitanje štrajka u sustavu zdravstva vrijede samo pravila koja su navedena u Zakonu o radu, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Jedino ograničenje koje postoji u vezi štrajka u zdravstvu jest ono koje određuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a to je obveza da se odrede poslovi koji se ne smiju prekidati, kao i da Zavodi za hitnu medicinu ne smiju štrajkati. Svim Zavodima za hitnu medicinu već smo poslali obavijest da se ne uključuju u štrajk, dok smo svim ostalim ustanovama koje će sudjelovati u štrajku poslali obavijest o poslovima koji se ne smiju prekidati.

Nadalje, Zakon o obrani je jedini zakon koji definira radnu obvezu i to kao obvezu "zaposlenika u tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama kojima je utvrđena obveza obrambenih priprema", a koju može uvesti "Vlada u slučaju ratnog stanja i stanja neposredne ugroženosti" (Zakon o obrani, čl. 29.).

Budući da trenutno nemamo ni ratno stanje ni elementarne nepogode, svaka zabrana štrajka ili uvođenje radne obveze predstavljalo bi ograničenje ustavnih sloboda radnika.