Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.06.2016.

Utvrđivanje reprezentativnosti - Poziv za prebrojavanje

Utvrđivanje reprezentativnosti - Poziv za prebrojavanje

Slijedom održane sjednice Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti upućujemo vam dopis za utvrđivanje reprezentativnosti za Temeljne kolektivne ugovore i za granske kolektivne ugovore temeljem kojeg je nužno dostaviti podatak o broju članova sindikata kojima se na temelju pisane suglasnosti usteže članarina od plaće.

Dopis je upućen na zdravstvenim ustanovama, zakupcima, koncesionarima u kojima djeluje Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

Stoga, na zahtjev sindikalnih povjerenika poslodavci su dužni dostaviti tražene podatke sindikatu u roku od 8 dana od dana podnesenog zahtjeva.
Ukupan broj radnika članova Sindikata mora biti iskazan sa stanjem na 31. svibanj 2016.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u Stručnu službu sindikata.

Dopis-dostava podataka o broju radnika, članova HSSMS MT

Obrazac-potvrda za dostavu podataka o broju radnika, članova HSSMS MT