Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.10.2019.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - zahtjev za izmjene i dopune

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - zahtjev za izmjene i dopune

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske uputili su zahtjev za izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Dopis je upućen Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija, Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvu zdravstva.

U nastavku možete pročitati Dopis - Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - zahtjev za izmjene i dopune