Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
30.07.2013.

Uloga i rad Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara prepoznata u javnosti i medijima

Slijedom aktualne problematike u zdravstvu s kojima se susreću medicinske sestre i medicinski tehničari, uloga Sindikata svakim danom sve više raste što su znali prepoznati i brojni mediji koji ovih dana ažurno prate rad HSSMS - MT.

Članovi Sindikata svojim trudom i angažmanom uvelike doprinose radu Sindikata što dokazuje i činjenica da  uzajamno podržavanje i solidarnost članova pomaže pri ostvarenju svih ciljeva i zadataka sve u svrhu zaštite prava   zdravstvenih radnika.

Posljednjih dana HSSMS - MT se često spominje u medijima i javnosti, stoga možemo biti zadovoljni što je javnost napokon upoznata sa stvarnim stanjem u zdravstvu gdje nam se dalo prostora da dokažemo kako i na koji način radimo i borimo se za prava svojih članova.

Kako su nacionalne televizijske institucije i brojne radio postaje zainteresirane za planove koje Sindikat namjerava poduzimati u skorašnje vrijeme, a koje se tiču provedbi sindikalnih akcija, predsjednica Glavnog vijeća Sindikata Anica Prašnjak gostuje u emisijama, a  članovi Sindikata iznose u medijima stvarno viđenje cjelokupne situacije u zdravstvu gdje u tom vidu nailazimo na podršku javnosti što nas još više osnažuje i motivira u radu i ostvarivanju ciljeva.

HRT 4 - emisija Govornica

RADIO DARUVAR - "Više posla , manja plaća" - intervju sa članom Glavnog vijeća HSSMS-MT , tajnikom sindikalne podružnice Bjelovarsko - bilogorske županije, medicinskim tehničarom daruvarskog Doma zdravlja Nerminom Serdarevićem

HRT Dnevnik 3, 30.07.2013.- gošća Predsjednica Glavnog vijeća HSSMS - MT Anica Prašnjak

Večernji list - Podržat ćemo štrajk, ali porodit ćemo sve rodilje

Dnevnik.hr - Ostojić će se sastati sa medicinskim sestrama - To nije borba države i sindikata

RTL Televizija - RTL Danas (14:40)

Poslovni dnevnik - Pokreće se postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zdravstvo

Index.hr : Ostojić se sastaje sa sindikatima  Babić poručio: 70 posto liječnika specijalista danas otkazuje prekovremeni rad, 31. 07. 2013.

24 sata: Ostojić i sindikati danas će pregovarati, 31.07.2013.

Dnevnik.hr: Ministar Ostojić se sataje sa sindikatima: Hoće li biti potreban štrajk?