Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
10.05.2018.

U Splitu održan drugi skup povjerenika sindikata javnih službi, 9. svibnja 2018.

U Splitu održan drugi skup povjerenika sindikata javnih službi, 9. svibnja 2018.

U srijedu 9. svibnja 2018. u Splitu na FESB-u, održan je drugi skup sindikata javnih službi za sindikalne povjerenike javnih službi iz Dalmacije.

Predstavnici sindikata javnih službi informirali su povjerenike o problematici predstojećih pregovora za osnovicu plaće u javnim službama, trendovima zaostajanja plaća javnih službenika za drugim sektorima, perspektivi rasta plaća te prioritetima Vlade.

Odaziv i aktivno sudjelovanje povjerenika u radu skupa ukazuje na izniman interes za navedene teme i povećanje osnovice plaća u javnim službama.

Slijedeći sastanak održati će se u OSIJEKU, u srijedu, 16. svibnja 2018. s početkom u 13.00 sati, na Poljoprivrednom fakultetu (Kampus), Vladimira Preloga 1, Osijek, (Dvorana Magna, drugi kat).

U petak, 18. svibnja 2018. održati će se sastanak u RIJECI s početkom u 12.00 sati, na Građevinskom fakultetu, Radmile Matejčić 3 (Trsat), Rijeka (Dvorana G-004).