Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
26.05.2010.

TRIBINA SINDIKATA U KNINU

U petak, 11. lipnja tribina će se održati  u Kninu u OB „Hrvatski ponos“ u predavaonici na II. katu s početkom u 14:00 sati.

...poziv...