Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
28.06.2019.

LifeClass Terme Sveti Martin nude posebnu ponudu za članove Sindikata

LifeClass Terme Sveti Martin nude posebnu ponudu za članove Sindikata

 

Najbolja ponuda samo za Vas.JPG