Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
31.03.2019.

Slovačka odustala od podizanja dobi: u mirovinu sa 64 godine!

Slovačka odustala od podizanja dobi: u mirovinu sa 64 godine!

U četvrtak, 28. ožujka 2019., Slovački parlament je odlučio da će se podizanje dobi za odlazak u mirovinu zaustaviti na 64 godine. 

Kako piše Reuters, Robert Fico, čelnik najveće stranke u vladajućoj koaliciji i bivši premijer, izjavio je kako ne žele da ljudi idu u mirovinu sa 70 ili 72, te smatra kako je to apsolutno neprihvatljivo. 

Slovačka je zemlja Europske unije, koja bilježi najveće starenje stanovništva. U Slovačkoj se donedavno u punu mirovinu moglo sa 62 godine, od početka 2017. g. počela je automatski podizati dob ovisno o kretanju očekivanog trajanja života, otvorivši time put neograničenom povećavanju dobi za odlazak u mirovinu.

Ove godine pravo na mirovinu u Slovačkoj se ostvaruje sa 62,5 godina, a projekcije ukazuju da će granica od 64 godine biti dosegnuta 2030. S udjelom mirovina u bruto društvenom proizvodu od 8,6%, Slovačka se nalazi daleko ispod prosjeka Europske unije koji je 2015. g. iznosio 12,8%.

Hrvatska i Bugarska jedine su nove članice Europske unije koje su podigle dob umirovljenja na 67 godina, iako im građani značajno kraće žive od prosjeka Europske unije te dvostruko kraće žive u zdravlju nakon 65. godine od prosjeka EU-a.