Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.12.2016.

Sindikati javnih službi održali konferenciju za medije o realizaciji Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama

Sindikati javnih službi održali konferenciju za medije o realizaciji Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama

Sindikati javnih službi održali su jučer, 7. prosinca 2016. zajedničku konferenciju za medije nakon pregovaračkog sastanka održanog dan ranije s predstavnicima Vlade o realizaciji Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama na kojem, unatoč višesatnoj raspravi i ponudama s jedne i s druge strane nisu uspjeli postići dogovor o povišici plaće u javnim službama.

Vlada je ponudila povećanje osnovice za plaće u javnim službama od 1. siječnja 2017. za 2% te od 1. prosinca 2017. za još 2%. Kao kompenzacijsku mjeru za dug iz 2016. Vlada je ponudila dvokratnu isplatu ukupne mase od 200 milijuna kuna; 100 milijuna u siječnju 2017. i 100 milijuna u siječnju 2018. Međutim, dug prema javnim službenicima samo za porast osnovice od 6% iznosi 1,4 milijardi kuna.

Sindikati su ponudili svoje rješenje; povećanje osnovice od 1. siječnja 2017. za 6% te povratak duga prosječno 6% mjesečno za 2016. godinu. Međutim tijekom pregovora, s obzirom na visinu ukupnog iznosa Sporazuma, sindikati su izrazili spremnost na pomicanje rokova te da se povećanje osnovice od 6% razlomi na po 3% od 1. siječnja, odnosno od 1. srpnja 2017. godine čime bi se ispravilo otimanje osnovice iz 2009. godine. Promislili su i o veličini duga nastalog u 2016. i spremni su u slučaju da Vlada prihvati traženo povećanje osnovice u 2017. predložiti članovima nagodbu za dug iz 2016. u visini od prosječno 3% mjesečnog povećanja osnovice. Na ovakvu nagodbu sindikati bi pristali jedino u slučaju povećanja osnovice za ukupno 6% u 2017. te sporazuma o politici plaća u 2018., ’19. i ’20. godini u kojima treba dostići pravednu cijenu rada u javnim službama i početi s pristupom konvergencije, odnosno dostizanja visine prosječne plaće u privredi.

Pregovori se nastavljaju u petak 9. prosinca 2016. godine, a sindikati su pozvali i premijera da se uključi te da zajedno nađu najbolje kompromisno rješenje i za zaposlene u javnim službama i za Republiku Hrvatsku.

Snimku cijele konferencije za medije poslušajte na donjoj poveznici:

dnevnik.hr: pregovori Vlade i sindikata o povratu duga

http://www.nsz.hr/datoteke/15-16/Konferencija_ sindikata_javnih službi_7_12_2016

hrt.hr: Sindikati javnih službi-Ne pristajemo na ponudu Vlade

dnevnik.hr: Vlada i sindikati još još uvijek bez dogovora o povratu duga

index.hr: Sindikati javnih službi ne odustaju od povišice

24sata.hr: Sindikati javnih službi ustraju na povećanju povišice od 6%

24sata.hr: Nedostaje nam između 8 000 do 10 000 med.sestara

tportal.hr: Bitka za plaće