Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
03.04.2019.

Sindikalno sportski susreti zdravstva Zaton: Upute za prijave

Sindikalno sportski susreti zdravstva Zaton: Upute za prijave

Sindikalno sportski susreti zdravstva počinju 15. svibnja 2019. Prijave za sudjelovanje u sportskim takmičenjima traju najkasnije do 15. travnja. Prijave iza navedenog datuma neće se  uvažavati.

Detaljne upute o prijavama i načinu plaćanja za sudionike susreta možete potražiti u nastavku:

Pismo, popis sudionika i prijave