Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
26.05.2010.

SINDIKALNO SPORTSKI SUSRETI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 2010. GODINE

Sindikalno sportski susreti zdravstva i socijalne skrbi održani su u Umagu od 19. do 23. svibnja pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i sindikata organizatora: Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske.

...izvješće...

...slike...