Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
26.05.2010.

SINDIKALNE SREDIŠNJICE ZAJEDNO U BORBI ZA OBRANU KOLEKTIVNIH UGOVORA

Na Koordinaciji sindikalnih središnjica održanoj 19. svibnja 2010. godine predsjednici SSSH,  NHS-a, Matice hrvatskih sindikata, HUS-a i URSH – Ana Knežević, Krešimir Sever, Vilim Ribić, Ozren Matijašević i Damir Jakuš donijeli su odluku o daljnjem nesudjelovanju sindikalnih predstavnika u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća, zahtijevajući hitan bipartitan sastanak s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor i suradnicima.

Sindikalne središnjice započele su pripreme za hitno sazivanje drugog svesindikalnog sabora na kojem će donijeti odluke o daljnjim zajedničkim aktivnostima i djelovanju sindikata.  Neposredan povod za poziv na sindikalno jedinstvo i organizaciju svesindikalnog sabora su najave Vlade o ukidanju regresa, božićnica i darova za djecu zaposlenima u državnim i javnim službama, te državnim i javnim poduzećima, kao i izmjeni čl. 262 Zakona o radu (Članak 262. ZOR-a:  Ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno, nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu). Taj članak propisuje da se nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje primjenjuju do sklapanja novih kolektivnih ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu.

O svojim aktivnostima i djelovanju zajednički će izvješćivati javnost, kaže se u priopćenju koje su potpisali predsjednici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ana Knežević, Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević i Udruge radničkih sindikata Hrvatske Damir Jakuš.

...hrvatska televizija...

...tportal...