Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
07.03.2019.

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Na Središnjem državnom portalu, stranicama e-Savjetovanja. 

Tema savjetovanja je: Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Opis savjetovanja:

Cilj ovog Prijedloga je proširiti krug sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima na način da u pregovarački odbor sindikata ulaze predstavnici sindikata koji djeluju na području grane za koju se pregovara i koji su bili ili jesu zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata u pregovorima o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za sve javne službe, ali uz njih i predstavnici sindikata kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa Zakonom.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10433