Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Sastanak sindikata javnih i državnih službi s predsjednikom i članovima Vlade Republike Hrvatske; 255. sjednica GSV-a
  05.06.2023.

Sastanak sindikata javnih i državnih službi s predsjednikom i članovima Vlade Republike Hrvatske; 255. sjednica GSV-a

Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održan konzultativni sastanak predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predstavnika sindikata javnih i državnih službi.

Podsjećamo, nakon sastanka održanog 19. svibnja 2023. godine na kojem je potpisan Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković je, potaknut prosvjednim aktivnostima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, održao poseban sastanak sa sindikatima javnih i državnih službi na kojem mu je bila prezentirana problematika u djelatnostima unutar sustava javnih te državnih službi kao i očekivanja sindikata po tim pitanjima.

Na današnjem sastanku predsjednik Vlade RH napomenuo je da je Vlada RH svjesna problematike plaća zaposlenih u javnim i državnim službama i da zahtjeve sindikata smatra opravdanim te da je spremna na korekcije odnosno povećanje  plaća određenih kategorija radnika u javnim i državnim službama. 

Povećanjem plaća obuhvaćeno bi bilo oko  219.000 zaposlenika u javnim i državnim službama i to na način da bi za one koji imaju koeficijente složenosti poslova u rasponu od 0,631 do 1,100 iznosilo 100,00 eura neto (163,62 eura bruto), za one koji imaju koeficijente složenosti poslova u rasponu od 1,111 do 1,523 povećanje bi iznosilo 80,00 eura neto (130,89 bruto), a za one koji imaju koeficijente složenosti poslova u rasponu od 1,530 do 1,867 povećanje bi iznosilo 60,00 eura neto (98,17 eura bruto).

Također je raspravljano i  pitanje realizacije navedenih povećanja plaća te je zaključeno da bi se isto odnosilo na plaću za mjesec lipanj, koja se isplaćuje u srpnju. 

Navedenim rješenjem plaće bi bile povećane u odnosu na medicinske sestre i medicinske tehničare i to na sljedeći način:

-         100,00 eura neto za radna mjesta III. vrste (temeljno obrazovanje odnosno srednja stručna sprema),

-         80 eura neto za radna mjesta II. vrste i položaje II. vrste (prvostupnici sestrinstva) te

-         60 eura neto za radna mjesta I. vrste (magistre sestrinstva) i položaje I. vrste (glavne sestre/tehničari klinika, kliničkog zavoda u kliničkoj ustanovi, glavna sestre/tehničar u OHBP-a u kliničkoj ustanovi, glavne sestre/tehničari zavoda u kliničkoj ustanovi, službe u županijskoj ustanovi te glavna sestre /tehničari OHBP-a u županijskoj ustanovi).

Iako je ovo rješenje zamišljeno kao privremena mjera odnosno kao dodatak koji će biti na snazi do stupanja na snagu novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, isti će biti uključen u nove koeficijente složenosti poslova koji će biti uređeni uredbama donesenim na temelju tog Zakona.

Nadalje, s obzirom da je Ustavni sud RH svojom odlukom ukinuo odredbe Zakona o radu koje su omogućile nedavno ugovoren povoljniji iznos regresa od 300,00 eura za članove sindikata koji su pregovarali za kolektivni ugovor, na današnjem sastanku je dogovoreno (a kako bi bila ispunjena ugovorena obveza prema članovima sindikata po pitanju regresa) da će se svim zaposlenicima u javnim i državnim službama isplatiti regres u tom iznosu odnosno u iznosu od 300 eura.

Nakon završetka sastanka sindikata s predsjednikom Vlade RH, održana je 255. sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća na kojoj su raspravljane sljedeće teme: Porezna reforma, Nacrt prijedloga Zakona o ravnopravnom statusu liječnika i Godišnji izvještaj o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja