Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
03.10.2017.

Sastanak sa resornim ministrom u Ministarstvu zdravstva, 02.10.2017.

Sastanak sa resornim ministrom u Ministarstvu zdravstva, 02.10.2017.

U utorak, 02. listopada 2017. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva o aktualnoj problematici u zdravstvu s naglaskom na trenutnu problematiku medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Na sastanku su sudjelovali ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med. sa suradnicama, Predsjednica Sindikata Brankica Grgurić, Predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Dajana Subić te Predsjednica Glavnog vijeća Sindikata Anica Prašnjak.

Predstavnice Sindikata tom prilikom iznijele su Ministru probleme sa kojim se svakodnevno susrećemo: neplaćanja prekovremenih sati, manjak zaposlenih u zdravstvu, kompetencije medicinskih sestara, obrazovanja, odlazak medicinskih sestara i medicinskih tehničara u inozemstvo te o predstojećim pregovorima za Granski kolektivni ugovor i drugo.

Što se tiče trenutno aktualne teme u zdravstvu i javnosti o privatizaciji primarne zdravstvene zaštite Sindikat je jasno iznio svoj stav kako neće olako dopustiti prodaju koncesijskih ambulanti i domova zdravlja.

Sudionici sastanka složili su se da doktori neovisno što su nositelji djelatnosti, bez medicinskih sestara ne mogu obavljati posao, jer su tim, te se stoga medicinske sestre ne smiju izostaviti u donošenju odluka o pitanjima privatizacije primarne zdravstvene zaštite.

Dosadašnja iskustva u privatizaciji u RH, a također i tzv. privatizacija zdravstva nisu polučile uspješne rezultate stoga će naš Sindikat pratiti situaciju i zauzeti se za pravedno funkcioniranje sustava, zaštitu prava medicinskih sestara kao i za opće dobro pacijenata i građana RH.