Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.10.2019.

RWE posebna ponuda za članove

RWE posebna ponuda za članove

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara i tvrtka RWE Hrvatska d.o.o. potpisali su ugovor o posebnoj ponudi pružanja usluga članovima sindikata po povoljnijim uvjetima.

RWE je jedan od vodećih opskrbljivača električnom energijom i plinom u Hrvatskoj.

Za članove sindikata RWE nudi proizvoda i usluga kojima značajno smanjuju potrošnju energenata (struja, voda, plin), a samim time i iznos režijskih računa.

ELEKTRIČNA ENERGIJA:

Članovima koji prijeđu na RWE opskrbu električnom energijom RWE poklanja jednokratni popust dobrodošlice od 200 kuna.
U prvoj godini opskrbe članovima se osigurava 10% popusta u odnosu na cjenik univerzalne usluge.

PLIN:

Članovima koji prijeđu na RWE opskrbu plinom RWE poklanja jednokratni popust dobrodošlice od 200 kuna.
Napominjemo da je RWE jedini opskrbljivač plinom koji 1.4.2019. nije povećao cijenu plina. Svim novim kupcima RWE jamči 9,29% jeftiniji plin od svih ostalih opskrbljivača.

U nastavku možete preuzeti letak RWE posebne ponude za članove Sindikata.

RWE posebna ponuda za članove Sindikata

RWE ponuda za članove