Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.05.2015.

Referendumska pitanja Inicijative "Za referendum"

Referendumska pitanja Inicijative "Za referendum"

Inicijativa "Za referendum" održala je 18. svibnja 2015. tiskovnu konferenciju, na kojoj su objavljena referendumska pitanja za koja će se prikupljati potpisi birača od 30. svibnja 2015. do 13. lipnja 2015.

Prvo referendumsko pitanje koje se tiče izmjene Ustava glasi:

„Jeste li za prijedlog da se članak 87., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske izmijeni na način da će o pitanjima iz stavka 1. i 2. Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 200.000 birača u Republici Hrvatskoj?“

Drugo referendumsko pitanje tiče se izmjene Zakona o referendumu i glasi:

„Jeste li za prijedlog da se članak 8c., stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijeni na način da se potpisi kojima se traži raspisivanje referenduma na zahtjev birača mogu prikupljati na svakom prikladnom mjestu na kojem je moguće održati javno okupljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na javno okupljanje?“

Prof. dr. sc. Robert Podolnjak i doc. dr. sc. Đorđe Gardašević, ustavnopravni stručnjaci Pravnoga fakulteta u Zagrebu, obrazložili su stručna stajališta referendumskih pitanja, navodeći da je u prvom pitanju prevladalo stručno stajalište, a to je da se Ustavom treba definirati točan broj potpisa birača koji traže raspisivanje referenduma,  a drugo pitanje je odgovor na postojeći Zakon o referendumu koji dovodi u pitanje mogućnost prikupljanja potpisa na javnim mjestima.

U nastavku možete preuzeti letak sa referendumskim pitanjima.

Letak