Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.06.2010.

REFERENDUM O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

U nastavku vam donosimo materijale vezane uz provedbu referenduma o izmjenama Zakona o radu: Plakat, Zahtjev Hrvatskom saboru za provođenje referenduma s referendumskim pitanjem, popis županijskih koordinatora za skupljanje potpisa te popis lokacija (lista lokacija nije konačna) za prikupljanje potpisa po županijama.

 

...plakat...

...zahtjev Hrvatskom saboru za provođenje referenduma...

...županijski koordinatori za skupljanje potpisa...

...županijski koordinatori za skupljanje potpisa - dopuna...

...poziv na konferenciju za novinare...

Lokacije:

...Bjelovarsko-bilogorska županija...

...Bjelovarsko-bilogorska županija - dopuna...

...Bjelovarsko-bilogorska županija - dopuna...

...Brodsko-posavska županija...

...Brodsko-posavska županija - dopuna...                           

...Dubrovačko-neretvanska županija...

...Dubrovačko-neretvanska županija - dopuna...

...Istarska županija...

...Istarska županija - dopuna...

...Istarska županija - dopuna ...

...Karlovačka županija...

...Karlovačka županija - dopuna...

...Koprivničko-križevačka županija...

...Koprivničko-križevačka županija - dopuna...

...Koprivničko-križevačka županija - dopuna...

...Koprivničko-križevačka županija - dopuna...

...Krapinsko-zagorska županija...

...Krapinsko-zagorska županija - dopuna...

...Ličko-senjska županija...

...Ličko-senjska županija - dopuna...

...Međimurska županija...

...Međimurska županija - dopuna...

...Osječko-baranjska županija...

...Osječko baranjska županija - dopuna...

...Požeško-slavonska županija...

...Požeško-slavosnka županija - dopuna...

...Primorsko-goranska županija...

...Primorsko-goranska županija - dopuna...

...Primorsko goranska županija - dopuna...

...Primorsko-goranska županija - dopuna...

...Sisačko-moslavačka županija...

...Sisačko-moslavačka županija - dopuna...

...Sisačko-moslavačka županija - dopuna...

...Splitsko-dalmatinska županija...

...Splitsko-dalmatinska županija - dopuna...

...Šibensko-kninska županija...

...Šibensko-kninska županija - dopuna...

...Varaždinska županija...

...Varaždinska županija - dopuna...

...Varaždinska županija - dopuna...

...Varaždinska županija - dopuna...

...Virovitičko-podravska županija...

...Virovitičko-podravska županija - dopuna...

...Virovitičko-podravska županija - dopuna...

...Vukovarsko-srijemska županija...

...Vukovarsko-srijemska županija - dopuna...

...Zadarska županija...

...Zadarska županija - dopuna...

...Zadarska županija - dopuna...

...Zagrebačka županija...

...Zagrebačka županija - dopuna...

...Grad Zagreb...