Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
14.05.2012.

Promjena sjedišta i adrese sindikata

Ovim putem obavještavamo sve članove da je došlo do promjene sjedišta Sindikata na novu adresu na kojoj se sada nalazi i središnji ured HSS MS-MT.

Nova adresa ureda, a ujedno i sjedište Sindikata, je Draškovićeva 7, 10 000 Zagreb.