Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
13.02.2019.

Projekt jačanja suradnje i socijalnog dijaloga u zdravstvenom sektoru

Projekt jačanja suradnje i socijalnog dijaloga u zdravstvenom sektoru

Europska udruga poslodavaca za bolnice i zdravstvo (HOSPEEM) i Europska organizacija sindikata javnih službi (EPSU) u suradnji sa drugim sindikatima iz Europe pokrenuli su projekt “Strengthening social dialogue in the hospital sector in the East, South and Central Europe” .

Cilj projekta jest jačanje suradnje i socijalnog dijaloga u zdravstvenom sektoru u istočnoj, južnoj i središnjoj Europi.

Također, prioritet je unaprijediti socijalni dijalog u zdravstvenom sektoru jer socijalni dijalog temelj je europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika.

Projekt će osigurati odgovarajući okvir za jačanje kapaciteta i suradnje socijalnih partnera te unaprijediti ostvarivanje ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.

Više o projektu možete pročitati na https://hospeem.org/