Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.05.2015.

Priopćenje Matice hrvatskih sindikata povodom sastanka radne skupine u vezi izmjena i dopuna zdravstvenih zakona

Priopćenje Matice hrvatskih sindikata povodom sastanka radne skupine u vezi izmjena i dopuna zdravstvenih zakona

Dana 28. svibnja 2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak radne skupine koja radi na nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

U nastavku vam donosimo priopćenje predstavnica radne skupine koje u ime Matice hrvatskih sindikata sudjeluju u socijalnom dijalogu, dajući najveći mogući doprinos u donošenju izmjena i dopuna zakona.

 

Priopćenje