Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
18.05.2012.

Prijetnje našim plaćama

Nedavno je ministar financija najavio smanjenje plaća u javnom sektoru do kraja godine. U izbornoj kampanji govorili su da neće dirati plaće u javnim službama. Po preuzimanju vlasti nastavili su govoriti isto i još do jučer su se hvalili kako nisu htjeli smanjivati osnovicu i koeficijente, već će uzeti „samo“ regres i božićnicu.

Pogledajmo što nam doista mogu pripremiti da bismo znali kako se mi  možemo pripremiti.

U letku koji smo uputili cijelom članstvu HSSMS-MT pobrojana su prava koja bivaju ugrožena najnovijim najavama iz Vlade, a letak možete pogledati ovdje.