Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
11.10.2019.

Pregovori o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Pregovori o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Danas su u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pregovarački odbori Vlade i sindikata javnih službi održali prvi sastanak vezano za pregovore o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Na sastanku je sindikatima predložen tekst protokola o pregovorima.

Sindikati su izrazili stav da predmet pregovora osim osnovice za plaće za 2020. godinu budu i ostala materijalna prava (božićnica, regres, dar za djecu, osnovica za jubilarnu nagradu..).

Pregovori za sklapanje dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru nastavljaju se sljedeći tjedan kada bi trebao biti potpisan protokol o pregovorima te izneseni prijedlozi i stavovi pregovaračkih odbora oko konkretnih izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora.