Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
14.02.2019.

Vlada donijela odluku o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Vlada donijela odluku o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora imenovani su prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva, Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, Lucian Vukelić, dr. med, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Stipe Župan, pomoćnik ministra financija, Inga Žic, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Danica Kramarić, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva, Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva, Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu, kao i zamjenici članova Pregovaračkogh odbora.

U obrazloženju Odluke navodi se kako je Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja zaključen 26. ožujka 2018. godine, na vrijeme od 12 mjeseci te da su sindikati potpisnici, sukladno članku 18. Kolektivnog ugovora, dostavili prijedlog za početak pregovora o njegovim izmjenama i dopunama.

Ugovorna strana Vlade Republike Hrvatske mora se pisano očitovati o prijedlogu sindikata potpisnika u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Slijedom navedenoga, navodi se u Odluci, predlaže se donošenje Prijedloga odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske