Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
09.06.2010.

POZIV NA SVESINDIKALNI SABOR

Svesindikalni sabor održati će se u ponedjeljak, 14. lipnja 2010. godine u Kino dvorani Studentskog centra Zagreb, s početkom u 12:00 sati.

...poziv...