Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
27.09.2019.

Potpisan Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Potpisan Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Danas je u Ministarstvu zdravstva potpisan Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Dodatak II Kolektivnom ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se od 1. rujna 2019. godine.

Dodatkom II Kolektivnim ugovorom ugovoreno je linearno povećanje dodatka za posebne uvjete rada za 3% i povećanje dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi za 4%.

Ugovorena je i primjena Kolektivnog ugovora na zaposlene u zakupu, koncesiji i ordinacijama, poboljšane su odredbe koje uređuju pitanje tumačenja KU, raspisivanja javnog natječaja, tjednog odmora, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, štrajka, ugovorena je odredba o primopredaji službe, o zamjeni odsutnog radnika na poslovima više složenosti ili težih uvjeta rada, povećanje dodatka za pripravnost te naknada za prijevoz zbog dolaska u pripravnost, ugovorena je naknada za trošak prijevoza zbog dolaska na rad po pozivu, povećanje položajnih dodataka za glavne sestre, voditelje odjela, odsjeka i tima 1 – 2%, zaštita radnika, zaštita zdravlja i sigurnost na radu, sistematski pregledi, osiguranje radnika, obveze poslodavca da radnicima osigura radnu odjeću i obuću te zaštita radnika od napada trećih osoba.

Potpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, naša borba za bolji radno-pravni status medicinskih sestara i medicinskih tehničara nije završena.

U narednim danima očekuje nas početak pregovora za Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama po pitanju osnovice za plaće i ostalih materijalnih prava (božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade).

Zahvaljujemo svim članovima, medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima koji su svojim djelovanjem doprinijeli potpisivanju Dodatka II Kolektivnom ugovoru.

 

Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja