Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
04.06.2009.

PORUKA SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI ČLANOVIMA SINDIKATA PREPOROD: "SPORAZUM NIJE ILUZIJA VEĆ REALNOST"

S obzirom na učestale napade od strane sindikata Preporod na Sporazum o plaćama potpisan između sindikata javnih službi i Vlade RH te pozivanje članova svih sindikata prosvjete da na referendumu glasuju protiv Sporazuma, sindikati javnih službi upućuju otvoreno pismo članovima sindikata Preporod.

U nastavku vam otvoreno pismo sindikata javnih službi donosimo  u cijelosti.

...otvoreno pismo...