Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
25.11.2009.

POGODNOSTI ZA ČLANOVE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Članovima  sindikata učlanjenim u Maticu hrvatskih sindikata, Auto Hrvatska dijelovi d.o.o. odobrava posebne pogodnosti pri kupnji robe iz asortimana tvrtke, odnosno servisne mreže AH SERVIS-a.

Nadalje, knjižara Bajlo d.o.o. nudi široku lepezu artikala i proizvoda uz popust od 5-10-15 %.

U nastavku vam donosimo detaljnije informacije.

...auto Hrvatska dijelovi...

...knjižara Bajlo...