Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
24.09.2013.

Podrška Stožera za obranu Vukovara

Pismo potpore uputio je Stožer za obranu hrvatskog Vukovara u kojem podržavaju štrajk medicinskih sestara i liječnika te podupiru opravdane i demokratske zahtjeve zdravstvenih radnika u borbi za svoja prava.

Pismo potpore Stožera za obranu hrvatskog Vukovara