Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
24.09.2013.

Podrška Sindikata psihologa u zdravstvu

Sindikat psihologa u zdravstvu pismom podrške podupiru sve sindikalne akcije koje poduzimaju zdravstveni radnici te izražavaju punu podršku na ustrajavanju postavljenim zahtjevima.

Podrška Sindikata psihologa u zdravstvu