Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
20.09.2013.

Podrška Sindikata prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske pruža punu potporu članovima HSSMS - MT da ovom borbom i štrajkom ispune sve ciljeve za primjerene uvjete rada i pravedan socijalni status.

Podrška Sindikata prometnika vlakova Hrvatske