Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
18.09.2013.

Podrška Sindikata Porezne uprave Hrvatske

Sindikat Porezne uprave Hrvatske želi mnogo uspjeha svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara u borbi za ostvarenjem svih ciljeva.

Podrška Sindikata Porezne uprave Hrvatske