Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.09.2013.

Podrška Sindikata novinara Hrvatske

Sindikat novinara Hrvatske pruža punu podršku medicinskim sestrama, tehničarima i liječnicima da se štrajkom izbore za primjerene uvjete rada i ostvare postavljene zahtjeve i ciljeve.

Podrška Sindikata novinara Hrvatske