Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
24.09.2013.

Podrška Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova pruža podršku medicinskim sestrama, tehničarima i liječnicima u nastojanjima da štrajkom ostvare sve postavljene i opravdane ciljeve za bolje uvjete rada.

 

Podrška Sindikata kabinskog osoblja