Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.09.2013.

Podrška Novog sindikata zdravstva iz Srbije

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara primio je poruku Novog sindikata zdravstva Srbije čiji članovi zražavaju sindikalnu solidarnost te žele mnogo uspjeha svim članovima HSSMS -MT kao i svim radnicima u zdravstvu u borbi za ostvarenjem svih pravednih ciljeva.