Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.09.2013.

Podrška Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku

Brojnim dosadašnjim pismima podrške koja i dalje pristižu na adresu HSSMS - MT pridružuje se i pismo potpore Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na Sveučilišta U Dubrovniku koju su uputili sindikalnom povjereniku Ivi Vlahutin.

Podrška Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku