Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
20.09.2013.

Podrška Nezavisnog sindikata Dalmacijavina

Članovi Nezavisnog sindikata Dalmacijavina izražavaju punu potporu i podršku svim zdravstvenim radnicima i članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara u pravednoj borbi za radnička prava i dostojanstvo rada.

Pismo potpore Nezavisnog sindikata Dalmacijavina